Wat is een Havezate
Een havezate (of havezathe of havesate) is een versterkt huis (burcht), hofstede, hof of hoeve. Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land. In de 17e eeuw was de havezate een riddermatig goed. Het bezit hiervan was een voorwaarde voor lidmaatschap van een ridderschap.

In Drenthe werd als havezate beschouwd een adellijk huis waarvoor eerder edelen tot de ridderschap waren toegelaten. In 1698 werden de achttien havezaten definitief en limitatief opgesomd. In het Graafschap Zutphen moest een stemgevende havezate verdedigbaar zijn en een bepaalde omvang hebben. In de praktijk betekende dat er een slotgracht moest zijn. Havezaten kwamen voor in de graafschap Zutphen (in de 13e eeuw circa 40), in Overijssel (circa 122) en Drenthe (circa 18). In de provincie Utrecht wordt een havezate met ridderhofstad aangeduid.
Manors in the Netherlands
Studio"FLITS" Havezates in Nederland
A manor (or have Havezathe or satay) is a fortified house (castle), farm, garden or farm.
Originally a term for a large farm country.
In the 17th century the manor a moderately good knight. Possession this was a condition for membership in a knighthood.
Deze site is ontworpen door CoWo Webdesign
Kijk ook eens op mijn andere site`s ------>>>>>>>>>>>>
  Studio"FLITS" Fotosite