Het hoofdgebouw en het koetshuis van Huize Baank zijn rijksmonument. Er ligt ook nog een bijgebouw dat veel recenter gebouwd is als kantoorruimte.
Het hoofdgebouw heeft een rechthoekig volume met een grote kap boven de tweede laag met een centrale dakuitbouw.
De detaillering is eenvoudig en klassiek met mooie daklijsten en profielen en ornamenten aan weerszijden van de dakuitbouw.
De  gevel heeft een eenvoudige indeling in harmonieuze verhoudingen. De toegang wordt  gemarkeerd door een decoratief ijzeren hekwerk.

bron:Welstandsnota, april 2004