Bron van deze tekst :    L'Orangerie du Chateau en is door mij vertaald naar het Nederlands
  door middel van google
 
  L'Orangerie du CHATEAU DE Roucourt.

  Een beetje geschiedenis,

  Le Château de Roucourt werd gebouwd aan het eind van de achttiende eeuw door de
heer  Beranger,   oprichter pistool onder het Rijk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914/1918) werd het kasteel bezet door het eskader en soldaten
van de Kapitein Baron Von Richthofen, ook wel 'de rode baron'genoemd, die hun vliegtuigen verborgen
in  de linde laan onder de oude lindebomen bij de toegangspoort.
Het chateau werd verwoest door een brand in 1918  en herbouwd tussen 1921 en 1923 en gerenoveerd in 1997, door Colette en Guy Becquet de Mégille, de huidige eigenaren.L'ORANGERIE DU CHATEAU DE ROUCOURT.

A little bit of history,

Le Château de Roucourt was built at the end of the XVIII century by Mr Béranger,
gun founder under the Empire.
During the WW I, the castle was occupied by the squadron and soldiers of the Captain Baron Von Richthofen, also called "the red Baron" who hid his planes in the lime tree avenue under centenaries-old lime trees before the entrance gate.
It was destroyed by a fire in 1918... rebuilt between 1921 and 1923 and renovated in 1997, by Colette and Guy Becquet de Mégille, the current owners.


L'ORANGERIE DU CHATEAU DE ROUCOURT

Petite Note d’Histoire,

Le Château de Roucourt a été construit à la fin du 18ème par Monsieur Béranger
Fondeur de canon sous l’Empire.
Durant la guerre 14 - 18, le château fut occupé par l’escadrille et les hommes du Capitaine Baron Von Richthofen, dit le « Baron Rouge », qui abrita ses avions dans l’avenue de tilleuls plus que centenaires qui précèdent le portail d’entrée.
Détruit par un incendie en 1918… reconstruit entre 1921 et 1923, et restauré en 1997, par Colette et Guy Becquet de Mégille, les actuels Propriétaires.
L`Orangerie du Chateau Roucour